Flying Low/Passing Through

Co to jest Flying Low i Passing Through?

Flying Low&Passing Through” (Latanie Nisko&Przechodząc Przez...) rozpoznawalne są w świecie tańca współczesnego jako unikalny styl oraz sposób tworzenia choreografii wymyślony i rozwinięty w ostatnich 25 latach przez znakomitego choreografa Davida Zambrano (Wenezuela/Holandia). Jego filozofia ruchu wpływa także na postawę życiową oraz refleksję nad jednostką we współczesnym świecie. Podstawy ruchu Zambrano to praktyka umiejętności przystosowania się w każdej sytuacji i wykorzystanie doświadczenia życiowego w każdym momencie. Spontanicznie. 

Flying Low - technika “Latania Nisko” – to proces poszukiwania spirali, w ciele i w przestrzeni. Wykorzystuje intensywną pracę “wchodzenia i wychodzenia z ziemi”, studiując związek tancerza z podłogą skupiając się na pracy i sile stóp; inne podstawowe elementy praktyki Flying Low to traktowanie ciała i przestrzeni jako nierozerwalnej całości, świadome zbieranie i wysyłanie energii, używanie głosu do komenderowania swojego ciała i energii. Szybkość, ryzyko i radość. 
Przekazując dalej wiedzę i praktykę "Flying Low&Passing Through" Malgorzata Haduch skupia się na zagadnieniu muzykalności ciała oraz wykorzystuje free jazzową i swobodnie improwizowaną muzykę do zgłębiania tego języka ruchu.
ŹRÓDŁA PROJEKTU:
Z początkiem 2010 roku, Małgorzata Haduch jako jedyna Polka, została wybrana by wziąść udział w wyjątkowym międzynarodowym projekcie, znanym jako „50 days Costa Rica”. Przez 50 dni, grupa 50 artystow z całego świata, studiowała ze znakomitym choreografem, Davidem Zambrano (w San Jose, Kostaryka). Celem tego 10-tygodniowego, intensywnego procesu było zgłębienie techniki tańca i kompozycji, wykreowanej przez Zambrano a znanych na świecie jako Flying Low „Latanie Nisko” i Passing Through “Przechodząc przez...”. Pobyt w Kostaryce był to czas karmienia pasji. Intencją Davida Zambrano było danie impulsu i motywacji młodym artystom do wykorzystania, zmieniania i adaptowania tych zasad do własnych poszukiwań artystycznych kształcąc nowe pokolenie tancerzy i choreografów. Małgorzata Haduch, jako jedna z 50 tancerzy wybranych przez Davida, tworzy razem z resztą artystów grupę 50collectiVe.  "Passing Through Project” to jedna z wielu inicjatyw jakie rozprzestrzeniły się po świecie w ramach współpracy kolektywu 50collectiVe. W ramach “The passing Through Project” odbyły się już występy oraz warsztaty w Holandii, Słowenii, Hiszpanii, we Włoszech, na Kubie oraz USA tour.
ZOBACZ VIDEO:


oraz Passing Through Sweden - 50collective


What is Flying Low&Passing Through?

The content of the training/workshop consists on passing on the principles of David Zambrano's techniques "Passing Through& Flying Low" coloured by Malgorzata's own artistic practice, vision of contemporary dance and improvisation experience both in performing arts and teaching. 

Morning Classes:
Flying Low” - is an ongoing research of spirals, in the body and the space, as a base of this movement vocabulary. It is a study of intense relationship with the floor by using the power of dancer's feet. It uses the voice to command the body and energies, focusing on gathering and sending. This practice aims for full integrity of the body, space, thought and emotion, challenging to use life experience in a simple technique class. Speed, risk and joy. It is an essential training for further studies of Passing Through.

Passing Through Passing Through is an intense, spontaneous process of group composition. The complex simplicity of the movement elements is challenging. Through them we also work with imagination and the musicality of the ensamble composition. The key words are to pass through the space, search with curiosity for new pathways and guiding the whole energy of the dancer into the earth and outside the earth. Life experience unintended manifests in the body.
Passing Through Sweden - 50collective

No comments:

Post a Comment