About Free The Dance

(For English scroll down)
Cykl Free The Dance powstał z inicjatywy Małgorzaty Haduch&Unfinished Company. Jest to seria performensów z udziałem muzyków-improwizatorów oraz tancerzy, spotkanie wyjątkowych osobowości scenicznych i doświadczonych improwizatorów, a także propozycja łączenia środowisk muzycznych i tanecznych, łamiąc podziały form scenicznych oraz "uwalniając" taniec współczesny od wielu stereotypów. Bezustannie czerpiąc inspiracje z muzyki free jazzowej i idei DIY, Free The Dance stało się manifestem pełnym pasji tworzenia nowych doświadczeń, zarówno dla artystów, jak i publiczności.  

Artyści zgłębiają sztukę improwizacji w połączeniu 2 dziedzin - muzyki i tańca współczesnego. W centrum poszukiwań jest tworzenie harmonii ponad formą, indywidualna ekspresja,   transformacja energii i doświadczanie ciągle zmieniającej się rzeczywtistości.

W nowej serii Free The Dance, Małgorzata skupia się na intymnych duetach i małych, lecz niepowtarzających się, składach. Są to zawsze spotkania wyjatkowych osobowości scenicznych, starcie się doświadczonych improwizatorów, energii i wyobraźni. Dotychczas w serii Free the Dance wystąpili: Michael Zerang, Rafał Mazur, Artur Majewski, Tomek Chołoniewski, Ksawery Wojciński, Paulina Owczarek, Lori Duncan, Magdalena Ptasznik, Michał Dymny, Dominik Borkowski, Małgorzata Haduch i Przemek Kamiński.
Free The Dance Blog to platforma wspierająca rozwój sztuki improwizowanej w połączeniu dwóch dziedzin artystycznych – tańca współczesnego i muzyki free jazzowej. Informuje także o działaniach Unfinished Company- grupy artystycznej założonej w 2006 przez tancerkę i choreograf Małgorzatę Haduch oraz o wszelkich inicjatywach artystycznych wymyślanych bez przerwy przez tę krakowsko-amsterdamską artystkę. 
  

Free The Dance is an initiative and concept by Małgorzata Haduch&Unfinished Company. it is a series of performances with participation of improvisers- musicians and dancers. The artists deepen the art of improvisation in the union of two disciplines - music and dance. In the center of their artistic research stands how to listen to the movement, musicality of the body, the memory of the sound, silence and different ways of constructing relationship between movement and music. Above all, it is an attempt to free the mind, transformation of energies and experience of ever-changing reality.

In the new series Free The Dance, Małgorzata focuses on intimate duets and small compositions. It is always an enocunter of exceptional stage personalities, borderless imagination performed by experienced improvisers. So far Free The Dance was performed by Małgorzata Haduch with: Michael Zerang, Rafał Mazur, Artur Majewski, Tomek Chołoniewski, Ksawery Wojciński, Paulina Owczarek, Lori Duncan, Magdalena Ptasznik, Michał Dymny, Dominik Borkowski,  and Przemek Kamiński.
Free The Dance This Blog is a platform to support the development of music/dance improvisation. It does inform as well about the activities of Unfinished Company - artistic collective focused on improvisation, established in 2006 by dancer and choreographer Malgorzata Haduch and about any other new initiative started by this original krakow-amsterdamer artist.

No comments:

Post a Comment