Monday, 13 May 2013

Passing Through w Południe


Passing Through to grupowa kompozycja. Swobodna improwizacja odbywa się w określonej strukturze, gdzie znane są ograniczenia oraz nieskończoność wyborów pomiędzy nimi. Niedzielne spotkania składają się z dwóch części: poznawanie i zgłebianie elementów Passing Through oraz improwizacja z muzyką na żywo. Skupiamy się na budowaniu różnej relacji z muzyką, podążaniu własną ścieżką w jedności spontanicznej kompozycji choreograficznej. Cztery spotkania tworzą spójny proces i kończą się wypracowaniem elementów Passing Through, które wzbogacają własną praktykę taneczną oraz choreograficzną.

Małgorzata Haduch zajmuje się rozwijaniem metody improwizacji Passing Through od 2010 roku, kiedy to wzięła udział w unikalnym projekcie Davida Zambrano, 50 Days Costa Rica. Jej propozycja to połaczenie muzyki swobodnie improwizownej z tą formą tańca.


Poszukując od 2010 roku odpowiedniej formuły tej praktyki w Polsce, tym razem będzie to format intensywnego spotkania w weekendy, aby umożliwić przyjazd profesjonalnych tancerzy z całej Polski wzmacniając dialog i wymianę doświadczeń różnych środowisk tanecznych. Każda sesja będzie składać się z praktyki Passing Through oraz z wprowadzania nowych elementów tej spontanicznej kompozycji. Plan na nadchodzące 4 niedziele obejmuje wykorzystanie podstawowych elementów kompozycji Passing Through, takich jak, ścieżki w przestrzeni (pathways), “wyruszanie i przybywanie” (arrivals/departures), orbitowanie (orbiting), podążanie i prowadzenie, (leading&following) oraz otworzyć rozdziały pod-nad-obok (under-over-around ) i dotyk przez looping.


No comments:

Post a Comment