Friday, 12 February 2016

(sic!) four seasons Marcin Masecki, Małgorzata Haduch, Ilona Trybuła, Kaya Kołodziejczyk, Agnieszka Kryst i Paweł Grala


Mazurki

 13 lutego 2016 | 19.00
Festiwal (sic!) four seasons
Centrum Sztuki Współczesnej Laboratorium , WarszawaWybrzmiały już echa Konkursu Chopinowskiego, na którym Mazurki były szczególnym sprawdzianem zrozumienia i interpretacji muzyki Mistrza.
Mazurki, ludowa forma muzyczna i taneczna, w wykonaniu Marcina Maseckiego i tancerzy (Kai Kołodziejczyk, Małgorzaty Haduch, Ilony Trybuły, Agnieszki Kryst, Pawła Grali) to rezonans współczesnych wrażliwości, kiedy relacje tańca i muzyki dawno straciły swoją niewinność.
W czasach, gdy nic nie jest proste, spotkanie muzyki ludowej i tańca obiecuje radosny, szczery i głęboki kontakt tych rzeczywistości, ale z pozycji osób żyjących na początku XXI w., żyjących TERAZ.

Marcin Masecki / Kaya Kołodziejczyk / Małgorzata Haduch / Ilona Trybuła / Agnieszka Kryst / Paweł Grala

No comments:

Post a Comment